Our Services

icon name
งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร และสุขาภิบาล

งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร และสุขาภิบาล

เรามีความสามารถรอบด้าน ไม่ใช้แค่งานซ่อมแซมที่เราถนัด ยังมีงานติดตั้งระบบไฟฟ้า, ติดตั้ง CCTV, ติดตั้ง Network System, ติดตั้งเคเบิ้ลโทรศัพท์ หรือแม้แต่ติดตั้ง Fiber Optic เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน เราก็สามารถทำได้ด้วยช่างมืออาชีพ